Styrelse

Styrelsen består av elva ledamöter, av vilka fem ledamöter väljs av Konstnärsklubben, tre av Föreningen Konstnärernas Vänner, och två av Konstnärernas riksorganisations (KRO) styrelse. Dessa ledamöter väljer i sin tur den elfte ledamoten som tillika skall vara ordförande.

Styrelsen sammanträder 10 gånger per år (ej juli och augusti) för behandling av inkomna ansökningar.

Ledamöter

Ordförande
Cilla Jahn

Ledamöter valda av konstnärsorganisationer
KONSTNÄRSKLUBBEN
Gösta Gartinger
Ingvar Jörpeland (skattmästare)
Anders Karlsson Hohl
Andreas Ribbung
Amalia Årfelt

FÖRENINGEN KONSTNÄRERNAS VÄNNER
Petter Falck
Torkel Dahlstedt
Anders Palmius

KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION (KRO)
Lotte Nilsson-Välimaa
Filippa von Krusenstjerna

Sakkunniga knutna till styrelsen
Stig Kangas (aukt.revisor) för ekonomiska frågor
Anna Nyberg (redovisningskonsult) för granskning av de sökandes ekonomiska ställning.
Lars Lundblad (docent) för granskning av de sökandes hälsotillstånd.

 

Läs mer om personuppgifter vid ansökan.