Minnesfond – gåvor och donationer

Hur har då denna Konstnärernas Hjälpfond kunnat växa till den grad att den för närvarande varje år kan dela ut bidrag på omkring fyra miljoner kronor till stöd åt gamla och sjuka konstnärer?

Ja, de som medverkat är många. Föreningen Konstnärernas Vänner bör nämnas men också många enskilda personer har bidragit. Gåvor, donationer, testamenten, auktioner på konst, konserter och inte minst kloka placeringar har gjort att fonden vuxit så att den nu omfattar mångmiljonbelopp.

Minnesfonden
Minnesfonden

Så kan du stödja Konstnärernas hjälpfond

1. Minnesfonden
Inom Hjälpfonden finns inrymd en speciell minnesfond, dit penninggåvor kan sändas för att hedra minnet av avliden person – konstnär eller icke konstnär – varvid en textad adress underrättar de anhöriga om att Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond -”Minnesfonden” – mottagit en penninggåva avsedd att främja dess ändamål – hjälp till behövande konstnärer.

Denna tjänst administreras av Min Gåva Min Gåva | Ge en betydelsefull minnesgåva (mingava.se)
För mer information kontakta fondens sekreterare

2. Andra Gåvor
Penninggåvor och donationer tas tacksamt emot av Konstnärernas hjälpfond.
För mer information kontakta fondens sekreterare

Hjälpfondens bankgironummer 481-8175