Historia

En sen marskväll 1936 reste sig Ewald Dahlskog i konstnärsklubben och höll ett inspirerat brandtal.

”Något måste göras för att trygga ålderdomen för gamla konstnärer som ärligen arbetat och knogat sig igenom ett helt liv.”

Konstnären Ewald Dahlskog fattades av en helig eld som kom honom att flyga upp på stolen och med glödgad inspiration plädera för att något borde göras för att i möjligaste mån trygga ålderdomen för gamla konstnärer” för att citera Eric Norström som var med den minnesvärda kvällen. Dahlskog gick omkring med hatten bland de närvarande och fick ihop en grundplåt på 38 kronor. Detta var fröet till Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond, vars stadgar fastställdes den 23 mars 1938.

Dahlskog tog upp kollekt till en grundplåt; resultatet blev 38 kronor. Dahlskogs intitiativ ledde samma år till att det bildades en kommitté med uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa en konstnärernas hjälpfond. Kommittén lyckades under fem år göra en formidabel prestation. Med utgångspunkt i de 38 kronorna kunde de efter fem år (1941) överlämna inte mindre än 256 139 kronor till hjälpfonden.

Ewald Dahlskog håller sitt brandtal. (Teckning av Georg Lagerstedt från Konstnärsklubben.)
Ewald Dahlskog håller sitt brandtal. (Teckning av Georg Lagerstedt från Konstnärsklubben.)

Detta anmärkningsvärda resultat nådde kommittén genom att skapa tre institutioner med samma mål.

Konstnärsklubbens minnesfond stiftades 1937. En person som vill hedra en avlidens minne kan till fonden betala in ett belopp. Den avlidnes anhöriga underrättas med en adress om givarens minnesgodhet. Pengarna överförs till Konstnärernas hjälpfond.

Föreningen Konstnärernas Vänner stiftades 1937. Förslaget hade diskuterats i samråd med prins Eugen, som verksamt stödde föreningen som ständig ordförande till sin död. Föreningens årshögtid har alltid ägt rum på Waldemarsudde i maj månad, från början under prins Eugens personliga värdskap. Efter hans död har kungarna Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf med sina drottningar fortsatt traditionen genom att närvara vid sammankomsterna. Inkomsterna från medlemsavgifter och lotteriinkomster har överförts till hjälpfonden.

Prins Eugen den första ordföranden för Konstnärernas vänner. Etsning av Zorn
Prins Eugen den första ordföranden för Konstnärernas vänner. (Etsning av Zorn)

Huvudinstitutionen Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond konstituerades 1938. Inkomna medel förvaltas som en självständig förmögenhet. Avkastningen ska enligt stadgarna genom styrelsens beslut:

”… att utdelas åt svenska manliga eller kvinnliga målare, skulptörer, grafiker eller tecknare, som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom blivit i behov av ekonomiskt stöd. ”

Styrelsen i Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond bestämdes att bestå av elva ledamöter, av vilka fem ledamöter väljs av Konstnärsklubben, tre av Föreningen Konstnärernas Vänner, och två av Konstnärernas riksorganisations (KRO) styrelse. Dessa ledamöter väljer i sin tur den elfte ledamoten som tillika skall vara ordförande.

Se aktuell styrelse