Ansökan

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!

Bidrag kan utdelas som

 • tillfälligt stöd vid sjukdom
 • stöd till tandvård resp. glasögon
 • årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärerna ekonomi görs varje år.

Bidragen är för närvarande. inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i självdeklarationen.

För att få bidrag från fonden gäller allmänt att:

 1. den sökande har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet som kan styrkas med: cv, bildmaterial el dylikt.
 2. behovet av ekonomiskt stöd kan styrkas med kopior av:
  a. Senaste självdeklaration
  b. ”Specifikation till inkomstdeklaration 1”, (båda sidorna)
  c. Senaste slutskattsedel alt/preliminär skatteuträkning
  OBS Även ev, maka, make/sambos deklarationsuppgifter ska bifogas.
 3. sjukdom kan styrkas med aktuellt läkarintyg.

Ansökningsblanketter

Beställ från sekreteraren

Telefon: 08-767 30 00
E-post: info@konstnarernashjalpfond.se

Postadress:
Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond
Marianne Petersén
Laduvägen 10
181 41 Lidingö

eller ladda ner blanketten från hemsidan och skriv ut på din skrivare.

Ansökningsblankett Konstnärernas Hjälpfond*

* För att öppna dokumentet behöver du har gratis-programmet Adobe Reader installerat på din dator. Om du inte har programmet finns det att ladda ner här.