Ansökan

Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!

Bidrag kan utdelas som

  • tillfälligt stöd vid sjukdom
  • stöd till tandvård resp. ögonvård/glasögon
  • årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärerna ekonomi görs varje år.

Bidragen är för närvarande inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i självdeklarationen.

För att få bidrag från fonden gäller allmänt att:

  1. den sökande har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet som kan styrkas med: cv, bildmaterial el dylikt.
  2. behovet av ekonomiskt stöd kan styrkas med kopior av:
    a. Senaste självdeklaration (inkl. bilagor) undertecknad samt ”Specifikation till inkomstdeklaration 1”, (båda sidorna) eller b. Senaste slutskattsedel alt/preliminär skatteuträkning eller c. vid deklaration online: kvittens på elektroniskt lämnad inkomstdeklaration.
    OBS Även ev, maka, make/sambos deklarationsuppgifter ska bifogas.
  3. sjukdom kan styrkas med aktuellt läkarintyg.

Ansökningsblanketter

Beställ från sekreteraren
Telefon: 08-767 30 00
E-post: info@konstnarernashjalpfond.se
Postadress: Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond, Marianne Petersén, Laduvägen 10, 181 41 Lidingö

eller ladda ner blanketten från hemsidan och skriv ut på din skrivare.
Ansökningsblankett Konstnärernas Hjälpfond*

* För att öppna dokumentet behöver du har gratis-programmet Adobe Reader installerat på din dator. Om du inte har programmet finns det att ladda ner här.

Personuppgifter

Läs mer om personuppgifter vid ansökan.