Personuppgifter vid ansökan

EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter (General Data Protection Regulation – GDPR) som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Med GDPR förstärks rättigheterna för enskilda individer ytterligare genom strängare krav på behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond, info@konstnarernashjalpfond.se.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. För att Stiftelsen Konstnärernas Hjälpfond ska kunna uppfylla sina syften genom att administrera de ansökningar stiftelsen erhåller gällande bidrag och pensioner är det nödvändigt att samla in och behandla dina personuppgifter.

Vi sparar personuppgifterna så länge som är nödvändigt så att vi kan fullfölja våra skyldigheter enligt lag.

Stiftelsen kan komma att dela dina uppgifter med Handelsbanken för administration och utbetalning. Myndigheter enligt lag, såsom t.ex. Skatteverket samt stiftelsens revisorer.

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter*

Vi behandlar ibland känsliga personuppgifter för att kunna bedöma din ansökan. Skulle din ansökan innehålla känsliga kategorier av personuppgifter godkänner du via din underskrift på ansökan att dina lämnade uppgifter får behandlas enligt det som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, då har stiftelsen inte längre rätt att spara dina uppgifter och kan inte behandla din ansökan.

* Med känsliga kategorier av personuppgifter menas bland annat uppgifter om hälsa, såsom uppgifter om sjukdom, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria eller funktionshinder.

För ytterligare frågor gå gärna in på Integritetsskydds myndigheten IMY: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/