Kriterier

I stadgarna för Hjälpfonden står skrivet att…

”Avkastningen av Hjälpfonden skall genom styrelsens försorg utdelas åt svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom är i behov av ekonomiskt stöd”.

De kriterier som gäller är följande:

  • Att man har konstnärlig utbildning (el liknande) och är yrkesverksam konstnär
  • Att man pga sjukdom tillfälligt eller permanent fått sin arbetsförmåga nedsatt och därmed är i behov av ekonomiskt stöd.
  • Att den ekonomiska ställningen överensstämmer med Skatteverkets regler för mottagande av skattefria bidrag, dvs motsvarar socialbidragsnormen. (Det innebär att bidrag endast får lämnas till personer som har en årsinkomst som understiger 210.000 kr (4 x prisbasbelopp). Vidare får du ha en nettoförmögenhet på maximalt 52.500 (1 x prisbasbelopp). För varje extra person som lever i hushållet ökar beloppet med ett prisbasbelopp vid beräkning av både årsinkomst samt förmögenhet.