Konstnarernas Hjälpfond

Sveriges största enskilda fond för konstnärer.

Årligen utdelas ca 5 miljoner kronor. Enligt fondens stadgar lämnas bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd. Bidragen ges antingen som ett tillfälligt stöd vid sjukdom eller som årlig pension efter fyllda 65 år.

Konstnärerna tillhör de mest ekonomiskt utsatta som yrkesgrupp i landet. Många konstnärer har svårt att klara sig som pensionärer. Fler och fler vänder sig till Konstnärernas hjälpfond för akut ekonomisk hjälp.

Hjälp oss att informera om Konstnärernas Hjälpfond
Hjälp oss att hjälpa konstnärer som är i behov av ekonomiskt stöd!

Donera
Minnesfonden erbjuder ett flera sätt att donera pengar till behövande konstnärer.

Sök hjälp
Du kan ladda ner blanketter direkt från hemsidan eller få dem hemskickade.

Styrelsen
Ansökningarna granskas och beviljas av styrelsen tillsammans med sakkunniga. Styrelsen sammanträder 10 gånger per år.

Läs mer om personuppgifter vid ansökan.