Styrelse

Styrelsen består av elva ledamöter, av vilka fem ledamöter väljs av Konstnärsklubben, tre av Föreningen Konstnärernas Vänner, och två av Konstnärernas riksorganisations (KRO) styrelse. Dessa ledamöter väljer i sin tur den elfte ledamoten som tillika skall vara ordförande.

Styrelsen sammanträder 10 gånger per år (ej juli och augusti) för behandling av inkomna ansökningar.

 

Ledamöter

Ordförande
Carl-Gustaf Petersén

Ledamöter valda av konstnärsorganisationer

Konstnärsklubben
Gösta Gartinger
Ingvar Jörpeland (skattmästare)
Anders Karlsson
Andreas Ribbung
Amalia Årfelt

Föreningen konstnärernas vänner
Torkel Dahlstedt
Anders Palmius
Tommy Widing (vice ordf.)

Konstnärernas riksorganisation (KRO)
Lotte Nilsson-Välimaa
Gunilla Odelfelt


Sakkunniga knutna till styrelsen

Stig Kangas (aukt.revisor) för ekonomiska frågor
Anitha Trana (redovisningskonsult) för granskning av de sökandes ekonomiska ställning.
Lars Lundblad (docent) för granskning av de sökandes hälsotillstånd.

Pils Design